Referenzen

 

Golf 3 VR6 Turbo:
-Precision PT6266
-VEMS
-Klopfregelung

Leistungsdiagramm:

 

 

Audi 100 10v Turbo:
-K24 2480
-VEMS
-Klopfregelung
-Gangabhängige Ladedruckregelung

Leistungsdiagramm: